Wat Betekent Het ?

Voor De Betekenis Van Alle Nederlandse Woorden!

Wat Betekent kaal?

De Nederlandse taal is niet altijd even makkelijk.

Waarom ben je anders op zoek naar de betekenis van kaal?

Niet voor niets wordt er op het internet veel gezocht op:

Wat betekent kaal?Wat Betekent Het ?
  • Wat betekent kaal?
  • Betekenis kaal
  • kaal betekenis
  • kaal betekent?
  • Etc.

Op deze website geven we antwoord op deze vragen!

Wat Betekent kaal?

De betekenis van kaal is:

bijvoeglijk naamwoord en bijwoord, onbehaard; met zeer kort haar; zonder veren of vacht; bladerloos, onbegroeid; zonder bedekking of versiering, ongezellig; armelijk, armoedig;, een kale heer, iem. die zich gedraagt als een welgestelde heer, maar in werkelijkheid niets bezit;, hoe kaler, hoe royaler, hoe armer men is, hoe meer men geneigd is zich rijk voor te doen; niets meer bezittend:, volkomen kaal zijn ; zonder succes, teleurgesteld: er kaal afkomen ;, kale huur, prijs die men betaalt voor de bewoning van een kamer of huis minus de elektriciteits-, verwarmings- en servicekosten

onbegroeid, onbehaard, bloot, glad, naakt, kaalhoofdig, armelijk, shabby, arm, armoedig, armzalig, haveloos, schabberig, sjofel, versleten, vlak, leeg, bladerloos, ongezellig

Betekenis kaal

Er is al veel gezocht naar de betekenis van kaal en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis.

Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website!

Comments are closed.